Manuele lymfedrainage

Manuele Lymfe Drainage, afgekort MLD, is een speciale massage techniek waarbij je werkt op het lymfesysteem. Het is hele subtiele manier van masseren die door paarden als erg prettig wordt ervaren. Fysiotherapeuten passen het humaan ook toe, en ondertussen wordt het ook in de paardenwereld een steeds bekendere behandelmethode.


MLD heeft direct invloed op meerdere systemen in het lichaam. Het kan breed ingezet worden, als op zichzelf staande behandeling maar ook als onderdeel van, of om af te sluiten na een fysiotherapeutische behandeling. MLD heeft  een ontspannend (parasympatisch) effect op het paard.


Heel kort gezegd is de functie van het lymfesysteem het afvoeren van weefselvocht, en hiermee het afvoeren van afvalstoffen en ziektekiemen.

Lymfedrainage stimuleert het lymfesysteem en verhoogd hiermee de afvoercapaciteit. Afhankelijk van de situatie kan dit zelfs met 75% verhoogd worden. Hierdoor verlaten afvalstoffen sneller het lichaam. Zo treedt er bijv. minder verzuring op in het lichaam en wordt oedeem rondom een wond of in de benen sneller afgevoerd.

Het heeft daarnaast een positieve invloed op het vegetatieve zenuwstelsel. Het vegetatieve zenuwstelsel verzorgt de regeling van orgaanfuncties. Denk hierbij aan de bloedsomloop, ademhaling, uitscheiding en stofwisseling. Het vegetatieve zenuwstelsel heeft als taak het interne milieu constant te houden en de werking van de organen aan te passen aan de situatie in de omgeving. Dit gebeurd door middel van twee regelsystemen, namelijk de sympaticus en de parasympaticus.

De sympaticus zorgt voor de aanpassing van het lichaam aan inspanning en situaties van stress.

De parasympaticus is verantwoordelijk voor rust, ontspanning, opbouw en belangrijk: herstel! 

Een paard kan alleen optimaal herstellen (van zowel inspanning, blessures als van een wond) als zijn parasympatische zenuwstelsel actief is.

Manuele Lymfe Drainage spreekt het parasympatische systeem van een paard aan waardoor hij sneller en beter zal regenereren, herstellen en helen.


Kort samengevat heeft lymfe drainage een drieledige werking: het verhoogd de afvoer van afvalstoffen en het verbeterd het herstel en de algehele afweer.


Om MLD toe te passen is een gedegen kennis van het hele lymfesysteem en de specifieke werking hiervan een absolute voorwaarde.  Een onjuist uitgevoerde Manuele Lymfe Drainage kan namelijk schadelijk zijn! Daarom heb ik de cursus gedaan bij de Blauwe Hengst en blijf ik me bijscholen op dit gebied.


Er zijn een serie aan indicaties te noemen voor MLD. Hieronder een aantal op een rijtje.


•Stalbenen

•oedemen (post traumatisch en post operatief)

•overbelaste pezen en spieren

•allerhande hals- en rugproblemen

•peesontsteking

•hoefbevangenheid

•spierbevangen

•(slecht helende) wonden

•zomerexceem

•tijdens en na een ziekte

•na medicatie; bv. antibiotica kuur

•slechte algehele weerstand, verkoudheden

•onrustige angstige paarden

•chronisch progressief lymfoedeem (CPL)

•traag herstel na intensieve inspanning

•Einschuss

(Bron: www.blauwehengst.nl)


Behandeling.

Ik behandel het paard altijd in zijn eigen, vertrouwde omgeving. Dat betekent dat ik bij u op stal kom.

Omdat de lymfedrainage werkt op de parasympaticus (wat staat voor rust, ontspanning) is het raadzaam om een moment uit te zoeken dat het ook rustig is op uw stal. Dus niet rond voertijd, of met stalgenoten kletsend naast de box. Maar op een rustig moment zonder al te veel afleiding, zodat het paard ook kan en durft te ontspannen. Op deze manier halen we het beste rendement uit de behandeling.

De duur van een MLD behandeling wisselt en is sterk afhankelijk van wat het paard aangeeft. Gemiddeld gezien zal het ongeveer een uur in beslag nemen.

Afhankelijk van de klacht zijn 1 of meer behandelingen nodig. Bij stalbenen of acute oedeemvorming kan het heel snel vooruitgang boeken. Bij aandoeningen als bijvoorbeeld hoefbevangenheid en slecht helende wonden zijn wel meer behandelingen nodig. Zo mogelijk leer ik u enkele technieken zodat u het lymfesysteem zelf tussendoor ook op gang kan houden.

Ik werk in veel gevallen nauw samen met de dierenarts.