Dierfysiotherapie

Tegenwoordig is het heel gewoon om als mens naar de fysiotherapeut te gaan, hetzij met klachten, hetzij om klachten te voorkomen. De laatste jaren is het ook steeds normaler geworden om ook voor je paard of hond een fysiotherapeut te benaderen als hij wat mankeert, of wanneer je dit wil voorkomen.

Dierfysiotherapie is sinds 1992 een door het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij, erkend paraveterinair beroep. Als dierenfysiotherapeut kan je alleen aan de vervolgopleiding voor dieren beginnen als je humaan fysiotherapeut bent. Dit houdt in dat je zeker 6 jaar aan het studeren bent, 4 jaar voor humaan en daarna 2 jaar voor dieren.

Ik sta ingeschreven bij de beroepsgroep NVFD, en bij het CIBG, het (para)veterinaire register. Als dierenfysiotherapeut ben je verplicht me bij te scholen, accreditatiepunten te halen en hierdoor up to date te blijven.


Als dierenfysiotherapeut richt ik me op problemen aan het bewegingsapparaat. Dat wil zeggen aan gewrichten, spieren, pezen en banden. Maar ook neurologische ziektebeelden of littekens kunnen een indicatie zijn. De hoofddoelgroepen zijn paarden en honden, maar ook andere dieren kunnen worden behandeld wanneer dit nodig lijkt.


Dierfysiotherapie kan zowel preventief als curatief ingezet worden.

Preventief zegt het al, ter voorkoming. Het betreft paarden en honden die in principe fit zijn en dat ook moeten blijven. Denk aan een check up, sportmedische begeleiding of een trainingsadvies.


Curatieve fysiotherapie richt zich op het herstellen en genezen. Dit zijn de paarden of honden die een operatie of (pees)blessure hebben gehad en nog aan het revalideren zijn. Maar ook paarden die bijvoorbeeld zijn gaan hangen aan het halster, hoefbevangen zijn geweest en weer in hun opbouwfase zitten, of in het werk (aangespannen/ onder het zadel) tegen problemen aanlopen die de ruiter rijtechnisch niet makkelijk kan doorbreken en oplossen. Bij honden komt nogal eens voor dat ze van de trap zijn gevallen of te ruw hebben gespeeld.

Ook bij aandoeningen die niet te genezen zijn, zoals artrose, kan ik als dierenfysiotherapeut wat voor uw dier betekenen. De behandeling kan verlichting geven wat de kwaliteit van leven doet verbeteren.

Uiteraard is het in de acute gevallen of bij twijfel van belang om altijd eerst contact op te nemen met de dierenarts!